Proizvodnja i prodaja mineralnih agregata

Suvremena tehnologija uz poštovanje najviših ekoloških standarda

 

Jedna od dviju tvrtki kćeri Colas Hrvatske je i Colas Mineral. Riječ je o tvrtki koja se bavi eksploatacijom i preradom šljunka u šljunčari u Hrastovljanu i vodeća je u proizvodnji šljunka i šljunčanih agregata za proizvodnju betona u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Colas Mineral ostvaruje iznimno dobre poslovne rezultate, a znatan rast proizvodnje bilježi počevši od 2006. godine, osobito u novoj šljunčari u Hrastovljanu. S novim eksploatacijskim poljima u Hrastovljanu te obnovom postrojenja Colas Mineral je u posljednjih nekoliko godina postala glavnim snabdjevačem šljunkom i agregatima cijele sjeverozapadne Hrvatske.

Paralelno s rastom proizvodnje u šljunčari Hrastovljan, dosadašnja šljunčara u Motičnjaku kraj Varaždina zatvorena je zbog preostalih manjih rezervi šljunka i dogovora sa lokalnom upravom o stvaranju zelene turističke-rekreativne oaze grada Varaždina.

 

    

 

Colas Mineral na jednome je dijelu bivših ekspolatacijskih polja u Motičnjaku uredila športsko-rekreacijski centar Aquacity, a s napuštanjem eksploatacije šljunka nastalo će jezero postati zaokružena cjelina pogodna za daljnji razvoj rekreativno-turističkih sadržaja.

 

    

 

 

U Hrastovljanu je instalirano i najmodernije postrojenje za preradu šljunka u Hrvatskoj sa svom pratećom računalnom opremom, a uz to su zadovoljeni i visoki ekološki standardi. Šljunčara posjeduje uređaj za pročišćivanje i reciklažu voda iz procesa prerade šljunka. Najviša točka postrojenja nalazi se na visini od 37 metara, a njezinim natkrivanjem produljena je i sezona u betonarama u proizvodnji betonskih elemenata.

A kad je riječ o tržištu, Colas Mineral povećala je svoj plasman osobito na područje Zagrebačke županije, gdje je u najboljim danima plasirala i do 3.500 tona agregata dnevno. Dnevni kapacitet postrojenja u šljunčarama Motičnjak i Hrastovljan iznosio je u 2006. godini od pet do šest tisuća tona agregata što je predstavljalo najveću proizvodnju šljunka u Hrvatskoj.