Zaštita okoliša

Colas Hrvatska je jedna od prvih tvrtki koja je implementirala Integrirani sustav upravljanja zaštitom okoliša, kako na našim asfaltnim bazama, kamenolomima i šljunčari tako i na samim gradilištima. 

 

Mi u Colasu potencijalnim rizicima onečišćenja okoliša pristupamo krajnje ozbiljno, pogotovo na našim postrojenjima za proizvodnju asfalta. S obzirom na tu činjenicu razvili smo mnoge alate za upravljanje okolišnim rizicima kao:

  • alate procjene, projektiranja i treninge,
  • alate za poboljšanje mjera iz ISO 14001,
  • audit i internu kontrolu procesa.