Zaštita na radu

Osnovni ciljevi za 2015. godinu su:

 

  • stručna pomoć ovlaštenicima poslodavca u provođenju i organiziranju provedbe propisanih mjera zaštite na radu putem pisanih uputa za provođenje STARTERA;
  • unapređivanje sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sprečavanje, odnosno smanjivanje na najmanju moguću mjeru ozljede na radu, profesionalnih bolesti te drugih bolesti u vezi s radom putem uvođenja obaveznih tzv.“ INSPEKCIJA RADNIH MJESTA“, koja će biti provođena od strane stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenika poslodavca, voditelja gradilišta, direktora sektora te samog direktora prema godišnjem planu Inspekcije radnih mjesta;
  • unapređivanje zaštite na radu te izdavanje VODIČA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU;
  • kako bi se ciljevi ostvarili napravio se plan treninga koji će se provoditi na svim mjestima rada, s obaveznim tjednim provođenjem STARTERA na svim mjestima rada, također su uvedeni takozvani TOOLBOX treninzi provođeni od strane stručnih osoba iz Odjela zaštite na radu i zaštite okoliša na kojima će se posebno radnicima ukazivati na primijećene graške na samim mjestima rada proteklom mjesecu, a na kojima je obavezno prisutan i sam voditelj odnosno direktor sektora u kome se trening provodi.