Tjedan sigurnosti u Colasu 2018.

SW 2018

 

Tjedan sigurnosti u Colasu - 6. tjedan posvećen sigurnosti za sve zaposlenike COLAS-a u svijetu!

 

 

Već 6-tu godinu zaredom, COLAS organizira „Safety week“ - tjedan dana raznih aktivnosti posvećenih Sigurnosti na svim poslovnim lokacijama diljem svijeta.

 

 

Program se ove godine usredotočuje na temu borbe protiv ovisnosti o alkoholu, drogama i telefonu.

 

 

Ove tri ovisnosti prepoznate su u COLAS Grupi kao jedan od najvećih čimbenika koji direktno utječu na povećanje rizika od nesreća na radu, posebno kod vozača i rukovatelja strojevima. Već i male količine alkohola ili droge u krvi usporavaju reakcije i koordinaciju pokreta, što je bitno kod tih zanimanja.

 

U posljednje vrijeme, među ovisnostima, psiholozi su naveli i ovisnost o telefoniranju te komuniciranju putem Interneta. Sa stanovišta sigurnosti, korištenje mobilnog telefona, te slanje tekstualnih poruka za vrijeme vožnje je radnja visokog rizika jer vozač skreće pogled sa prometnice i prebacuje koncentraciju na komuniciranje. Kod slanja tekstualnih poruka, uz to i skida ruku sa upravljača. Time se povećava vrijeme reagiranja, a samim time i zaustavni put vozila u slučaju iznenadne situacije na cesti.

 

Kroz prezentaciju teme, zaposlenicima je ukazano na ozbiljnost borbe protiv navedenih ovisnosti i razlog 'nulte tolerancije' COLAS Grupe na alkohol i droge.  

 

Uz glavnu temu 'Tjedna sigurnosti' - 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu', na gradilištima su održani sastanci sigurnosti sa uvijek aktualnom temom - 'Rad u blizini prometa' sa naglaskom na signalizaciji kao prvom koraku u zaštiti na radu uz promet.

 

U sklopu aktivnosti u 'Tjednu sigurnosti', održane su i redovne vježbe evakuacije i spašavanja, te vježbe sanacije zagađenja zbog izlijevanja otpadnog ulja ili kemikalija.

 

Za zaposlenike koji poslove obavljaju pretežno sjedeći, u TTS Sportskom centru, organizirana je radionica na temu 'Problemi sa kralježnicom'. Uz stručni nadzor, zaposlenici su naučili tehniku prevencije te samopomoć kod najčešćih bolesti kralježnice.

 

 

sw1