Smjernice zaštite okoliša za COLAS Hrvatsku i COLAS Mineral

 1. Usklađenost s legislativom RH
 2. Usmjerenost prema globalnom pokretu održivog razvoja
 3. Gospodarenje s otpadom
 4. Odnos s lokalnom zajednicom
 5. Zahtjevi zaštite okoliša od strane COLAS Grupe
 6. Korištenje energije
 7. Nove tehnoligije
 8. Aspekti okoliša
 9. Standardi zaštite okoliša
 10. Podizvođači i suizvođači u zaštiti okoliša
 11. Incidentne situacije u zaštiti okoliša
 12. Analize izvandrednih događaja
 13. Stav odgovornog ponašanja prema okolišu