Sigurnost na poslu

Sigurnost i zaštita na radu naših zaposlenika i drugih sudionika u prometu jedan je od glavnih prioriteta poslovne politike tvrtke Colas Hrvatska. Smanjenje opasnosti i štetnosti na radu stalan je proces u koji kontinuirano investiramo kako bismo ostvarili zdrave uvjete rada naših zaposlenika.


Projektiranje, rekonstrukcija, izgradnja cesta i ostalih objekata niskogradnje inkorporira primjenu pravila zaštite na radu u svim fazama počevši od projektiranja do izvođenja samih radova. Zaštita života i zdravlja naših radnika i korisnika izgrađenih objekata sastavni je dio obavljanja naše djelatnosti.


U provođenju zaštite na radu primjenjuju se opća načela zaštite, a osobito izbjegavanje opasnosti i štetnosti na samom izvoru, zamjena opasnoga radnog postupka manje opasnim, uvođenje boljih tehnologija te stručno osposobljavanje i obavješćivanje naših zaposlenika iz zaštite na radu. Zaštita na radu sastavni je dio našega tehnološkog procesa pri čemu je primarni cilj sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.