Proizvodnja i distribucija asfalta

Vlastita sirovina za izgradnju prometnica

 

Zahvaljujući asfaltnim bazama u Varaždinu, Lepoglavi, Posedarju i Pločama te dva postrojenja za proizvodnju betonske stabilizacije, Colas Hrvatska je u proteklih pola stoljeća svog postojanja uspješno pokrivao vlastite potrebe ugradnje asfalta i betonske stabilizacije u izgradnji prometnica diljem Hrvatske i Slovenije.

 

   

 

Za potrebe izgradnje autoceste Zagreb-Macelj te obnove i održavanja državnih i županijskih cesta i gradilišta u susjednoj Sloveniji Colas Hrvatska koristika je najsuvremenije opremljenu asfaltnu bazu u Lepoglavi, a potrebe za asfaltom u izgradnji autoceste Zagreb-Split-Ploče pokrivala je iz pokretne asfaltne baze u Posedarju u blizini gradilišta te autoceste. Kapacitet svih triju baza je 640 tona bitumenske mješavine na sat, a zahvaljujući automatiziranom visokosofisticiranom postrojenju i kvalitetno educiranim ljudskim resursima prvi u Hrvatskoj smo, osim hrvatskih kriterija za izradom bitumenskih mješavina, uspjeli zadovoljiti europske kriterije za proizvodnjom i kontrolom.