Niskogradnja

Kvaliteta, tradicija i učinkovitost

 

U proteklih pedesetak godina, Colas Hrvatska je izgradila cjelokupnu prometnu infrastrukturu u Varaždinskoj i susjednim županijama. Osim toga naše su poslovne reference stotine kilometara završenih dionica na svim novoizgrađenim autocestovnim smjerovima: AC Zagreb-Goričan, AC Zagreb-Rijeka, AC Zagreb-Macelj, Zagreb-Split, AC Zagreb-Sisak...

 

Izvođenjem svih vrsta radova, od pripremnih, zemljanih radova, odvodnje, potporni i obložni zidovi, kolničke konstrukcije i betonskih radova, gdje su ugrađene tisuće tona materijala iz vlastitih proizvodnih pogona – šljunka, cementne stabilizacije, asfalta i betona.

 

Trenutačno su u tijeku radovi na dionicama autocesta u smjeru Ploča i Dubrovnika, čime će realizirana ideja o kvalitetnom prometnom povezivanju «zelenog i plavog» tj. kopnenog i jadranskog dijela Hrvatske uskoro potpuno zaživjeti.

 

     

 

Rekonstrukcija i održavanje cesta, ulica i trgova

 

Osim izgradnje svih vrsta prometnica i prometnih površina, zaposlenici Ceste Varaždin brinu se i za redovito godišnje održavanje državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, trgova i ulica gotovo u čitavoj zemlji. 

 

Zahvaljujući lokalnoj upravi i samoupravi i vrijednim Colasovim djelatnicima, kilometri nekada makadamskih putova danas su suvremene prometnice koje su bitno utjecale i na gospodarsku pa i demografsku sliku Hrvatske. Prometno su povezani čak i najzabačeniji zaseoci i mjesta u geografskim područjima naše aktivnosti i time su demografski očuvani.

 

U posljednjih desetak godina Colas intenzivnije radi i na rekonstrukcijama i pojačanom održavanju državnih prometnica tzv. bettermentima te rekonstrukcijama i presvlačenjima novim asfaltnim slojevima županijskih, lokalnih cesta i uređenjima novih pješačkih i biciklističkih staza uz županjske prometnice i gradske ulice.