Laboratorij - Kontrola kvalitete

Kontrola Kvalitete sastavni je dio tvrtke Colas Hrvatska. Sastoji se od 5 laboratorija od toga jedan mobilni laboratorij. Laboratorij Lepoglava je centralni laboratorij. Odjel se bavi tekućim kontrolama izvedenih radova na gradilištima, laboratorijskim ispitivanjima te kontinuirano prati proizvodne pogone u svrhu tvorničke kontrole proizvodnje:

 • šljunčaru Hrastovljan,
 • kamenolom Puča,
 • asfaltnu bazu Motičnjak,
 • asfaltnu bazu Lepoglava,
 • asfaltnu bazu Posedarje, te
 • mobilnu asfaltnu bazu Ploče.

 

Prate se norme tvorničkih kontrola proizvodnje agregata sukladno HRN EN 12620, HRN EN 13043 i HRN EN 13242 te bitumenskih mješavina sukladno HRN EN 13108-21. Ispitivanja koja se provode u laboratorijima su vezana uz cestogradnju i izvode se prema europskim normama, općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, tehničkim propisima i projektnoj dokumentaciji.

 

Izvode se ispitivanja:

 

Zemljani radovi:

 • uređenja temeljnog tla
 • izrade nasipa
 • izrade posteljice
 • stabilizacije zemljanih materijala vapnom i hidrauličkim vezivima
 • glineni naboj u zelenom pojasu i uz kanalizacijske i drenažne cijevi
 • izrade klinova uz objekte
 • izrade bankina

 

Kolnička konstrukcija:

 • nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva
 • nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličkim vezivom
 • bitumenski međusloj za sljepljivanje bitumeniziranog nosivog sloja sa slojem izrađenim na bazi hidrauličkih veziva
 • bitumenizirani nosivi sloj (BNS)
 • bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS)
 • vezni sloj (VS)
 • habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB)
 • habajući sloj od „Splitmastiksasfalta“ (HS-SMA)
 • porozni asfalti

 

Betonski radovi:

 • izvedba betonskih radova i objekata
 • betonski kolnik
 • održavanje i popravci betonskih građevina 

 

Ostalo:

 • izrada prethodnog sastava asfalta
 • izrada radnog sastava asfalta
 • izrada prethodnog i radnog sastava kamenih materijala stabiliziranim hidrauličkim vezivom
 • izrada projekta sastava betona
 • izrada programa ispitivanja zemljanih radova
 • izrada programa ispitivanja kolničke konstrukcije
 • izrada programa ispitivanja asfalterskih radova
 • izrada programa ispitivanja betonskih radova
 • baždarenje preddozatora na asfaltnim bazama

 

Djelatnici laboratoriju se stalno usavršavaju što je dokaz kompetencije za izvršena ispitivanja i postignute rezultate u pogledu dobivenih potvrda o sukladnosti.