Izgradnja čvora Novigrad

Naziv objekta: Izgradnja čvora Novigrad u km 56+280 autoceste Rijeka-Zagreb te pristupne ceste od čvora Novigrad do Netretića u duljini 5,34 km

 

Vrsta rada: 

  • Čvor Novigrad: trasa čvora (pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, unutarnja odvodnja, separator, laguna, cijevi sa prorezom), oprema na nadvožnjacima, hortikultura, vanjska odvodnja, oprskrba vodom i prelaganje, sanacija pokosa usjeka, sanacija klizišta, izmještanje postojeće ograde, gabionski zid, preklopi za elektroinstalacije, krajobrazno uređenje. 
  • Imještanje državne ceste D6: glavna trasa i poljski putevi (pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, unutarnja odvodnja D6, poljski putevi), propust za zaštitu plinovoda D6, vanjska odvodnja državne ceste, hortikultura, zaštita i prelaganje visokonaponskih instalacija D6, gabionski zidovi, propusti na paralelnim putovima, klinovi, izrada kanalizacije u zoni propusta za plinovod, zaštita i prelaganje VN, NN i TKA instalacija, potporni zidovi.

 

Investitor: Autocesta Rijeka - Tagreb d.d.

 

Glavni izvoditelj: Cesta-Varaždin d.d., Varaždin 

 

Godina početka i završetka: 2009. - 20012.