Colmix - Mješavina agregata za proizvodnju betona

 

Colmix predstavlja specijalnu mješavinu šljunčanih agregata za proizvodnju betonske smjese, specijalno dizajniranu prema zahtjevima kupaca. Bilo da se radi o strojnoj ili ručnoj izradi betonske smjese, Colmix uvijek predstavlja idealno rješenje.

 

Sastav Colmix-a odlikuju kvalitetna sirovina i receptura agregata prema zahtjevima kupaca.

Colmix se može naručiti prema Već napravljenoj certificiranoj recepturi, koju koristi većina naših kupaca, ali isto tako kupac može odrediti količinu određenih frakcija agregata u Colmixu prema svojim potrebama. Bitno je naglasiti da se za proizvodnju Colmix-a koriste visokokvalitetni strojevi koji su kompjutorski praćeni, pa je vjerojatnost odstupanja od pojedinih receptura zanemariva.

 

Upotrebom Colmixa postižu se manji manipulativni troškovi, troškovi zaliha i troškovi transporta, a idealan je kod proizvodnje betona sa mobilnim betonarama zbog toga što zahtjeva puno manje prostora (maksimalno do dva usipna koša dovoljna su za proizvodnju betona). S obzirom da je cijeli proces proizvodnje i utovara pogonjen električnom energijom, možemo reći da je Colmix proizveden na ekološki prihvatljiv način.

 
 
Colmix se sastoji od standardnih frakcija mineralnih agregata korištenih u proizvodnji betona: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm. Ovisno o udjelu pojedine frakcije u konačnoj recepturi betona, frakcije mineralnih agregata automatizirano se mješaju u predefiniranim omjerima uz regulaciju određenih parametara za povećanje kvalitete betona.
 
Sve frakcije mineralnih agregata certificirani su sukladno normama:
  • EN 12620 Agregati za beton
  • EN 13242 Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji
 
Konačni proizvod predstavlja frakciju mineralnog agregata 0-8 mm, 0-16 mm i 0-32 mm, koji kupcu omogučava:
  • Konzistentnu kvalitetu mineralnih agregata korištenu u proizvodnji betona.
  • Niže transportne i manipulativne troškove, te troškove zaliha.
  • Jednostavnost prilikom naručivanja i organizacije transporta.