Colclair - asfalt u boji

Colasovi asfalti u boji zaštićeni su jedinstvenim imenom COLCLAIR pa tako može nastati Colclair crveni, bijeli, zeleni itd.. Upotrebljava se prvenstveno u dekorativne svrhe za pješačko biciklističke staze, sportske terene, parkirališta, dvorišta, trgove, tunele. Može se proizvoditi sa klasičnim cestograđevnim bitumenom ili sintetskim transparentnim vezivom. 

 

Za proizvodnju upotrebljavamo vezivo BITUCLAIR (Colasov proizvod koji se proizvodi u pogonima (Pariz i Marseille)).

 

Asfalt u boji proizveden sa klasičnim cestograđevnim bitumenom radi se u dvije boje (crvena i zelena). Dobije se asfalt tamnijih nijansi, ne postiže se pravi efekt boje i s vremenom dolazi do habanja, oksidacije a kamen sve više preuzima ton boje.

 

Asfalt u boji (s vezivom BITUCLAIR) može se dobiti praktički u svakoj boji, od bijele, crvene, zelene, plave a nijansa ovisi o količini pigmenta i vrsti kamena sa kojim radimo. Možemo dobiti izrazito jasne tonove.

Također sa Bituclairom možemo proizvoditi asfalt u boji bez pigmenata i onda boja proizvedenog asfalta ovisi prvenstveno o vrsti kamena sa kojim radimo. Bijeli vapnenački kameni daju asfalt boje pijeska, sepije, smeđo žučkaste nijanse, a tamniji kameni sivkaste do sivkasto, maslinasto, plave boje. 

 

Pigmenti su u prahu i svojom masom zamjenjuju jedan dio kamenog brašna. Receptura se u doziranju veziva i frakcija kamenih materijala ne razlikuje od proizvodnje klasičnog asfalta. Ugradnja asfalta u boji identična je po tehnologiji i strojevima klasičnoj ugradnji asfalta.

 

Odabir boje i granulacije ovisi o namjeni. Primjer; porozni asfalt u boji odlikuje se izrazitom odvodnjom a ima dekorativni efekt. 

 

Prednosti:

  • otpornost na sol i mraz,
  • postojanost boja,
  • sigurnost (protuklizna svojstva),
  • brzina ugradnje,
  • drenažna svojstva (brza odvodnja),
  • ekonomičnost.