Colafrez - reciklirani asfaltni agregat

 

Colafrez je bitumenska mješavina agregata (asfalt) koja se sastoji od reciklažnog asfaltnog agregata, kamenog brašna i bitumena. Ono što ga izdvaja od klasičnih bitumenskih mješavina (asfalta) je dodatak reciklažnog asfaltnog agregata. 

 

Reciklažnim asfaltnim agregatom smatraju se agregati obavijeni bitumenom dobiveni glodanjem asfaltnih slojeva i ostatka ili viškova asfalta nastalim tijekom proizvodnje ili ugradnje. Njegovim dodatkom, zaokružuje se cjelina upotrebe i proizvodnje bitumenskih mješavine te nikad nema otpadnog materijala jer se sve ponovno vraća u proizvodnju. To  znači da se tehnološkim procesom proizvodnje Colafrez-a pridružujemo zahtjevima EU o obaveznoj reciklaži barem 70% građevinskog otpada do 2020. godine.

 

Prednosti korištenja Colafrez-a su jasno ekonomski aspekti, očuvanje prirodnih resursa (prekomjerna eksploatacija mineralnih sirovina i smanjenje utroška novog bitumena), te zaštita okoliša. Njegovim korištenjem čuvamo prirodne resurse te smanjujemo količine  CO2 u proizvodnji. Colafrez, zbog svojih karakteristika i načina proizvodnje možemo nazvati i čuvarom okoliša. Po svojoj kvaliteti odgovara svim tehničkim propisima i normama vezanim uz  bitumenske mješavine.  

 

U Hrvatskoj su izgrađeni brojni kilometri autocesta, državnih cesta kao i lokalnih cesta. Obnova tih postojećih cesta dovodi do sve većih količina glodanog asfalta.

 

Reciklažni asfaltni agregat može se koristiti kao sastavni materijal za bitumenske mješavine proizvedene u asfaltnoj bazi za vruću ili toplu bitumensku mješavinu, u skladu sa specifikacijama za te mješavine.

 

Može biti sastavni dio slijedećih mješavina:

  • HRN EN 13108-1 –Asfaltbeton (base, bin, surf)
  • HRN EN 13108-2 -Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve
  • HRN EN 13108-5 - Split mastiks asfalt (SMA)
  • HRN EN 13108-6 - Lijevani asfalt
  • HRN EN 13108-7 - Porozni asfalt (PA)