Asfalt

Bitumenska mješavina (asfalt) je smjesa granuliranog kamenog materijala i bitumena.

 

 

 

Uz kameni materijal i bitumen u asfaltu mogu biti i dodaci:

  • za preuzimanje viška bitumena
  • za bolju adheziju bitumena na kameni materijal
  • za smanjivanje temperature
  • za poboljšanje nekih drugih svojstava

 

Colas Hrvatska integrirala je pet skupina bitumenskih mješavina sukladno normama:

  • HRN EN 13108-1 – Asfaltbeton
  • HRN EN 13108-2 – Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve
  • HRN EN 13108-5 – SMA
  • HRN EN 13108-7 – Porozni asfalti
  • HRN EN 13108-8 – Reciklirani asfaltni agregat