Asfalbeton za vrlo tanke slojeve BBTM EN 13108-2

Prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama nisu predviđene vrste asfalta kojima se povećava otpornost na klizanje i otpornost na trajne deformacije, niskobučni asfalti.

 

Colas Hrvatska preuzela je takvu vrstu asfalta kojom su dokazana sva trajnosna svojstva uz svojstvo otpornosti na klizanje i nisku buku. Colas grupa takvu vrstu asfalta postavlja diljem Europe što je dokazano referencama i dobivenom nagradom za inovaciju izdanu od strane Francuske Uprave za ceste.

 

Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve BBTM 8 PmB 45-80/65 naziva MICROVILLE proizveden je prema normi HRN EN 13108-2. To je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala frakcija eruptivnog porijekla što povećava nosivost spram zahtjeva prometnog opterećenja te kao vezivo se upotrebljava polimer modificirani bitumen PmB 45-80/65, a izvodi se u debljini od 20 do 30 mm. Maksimalna veličina zrna u kamenom materijalu iznosi 8 mm.

 

BBTM 8 PmB 45-80/65 odnosno MICROVILLE može se primijeniti za sve grupe prometnih opterećenja, a naročito kod sanacija autocesta i državnih cesta.

 

Bitna svojstva su:

 

  • povećano trenje između kontakta gume i asfaltnog sloja,
  • smanjena razina buke za u prosjeku 3,6 dBA.