Aktivnosti 4. dana i zaključak

 kolaz

 

 

Asfaltna baza Posedarje: Održan sastanak sigurnosti sa temom 'Tjedna sigurnosti' - 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu'. Uz sudjelovanje DVD-a Posedarje, održana vježba gašenja požara tanka bitumena prema Planu intervencije 1-2018.

 

Šljunčara Hrastovljan: Održan sastanak sigurnosti sa temom Tjedna sigurnosti 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu'. Prema Planu intervencije održana vježba sanacije zagađenja nastalog istjecanjem otpadnih ulja te vježba evakuacije i spašavanja .

 

Varaždin, TTS – Sportski centar: Održana radionica 'Problemi sa kralježnicom' za zaposlenike koji obavljaju poslove pretežno sjedeći. Pod stručnim vodstvom profesora kineziologije zaposlenici su upoznati sa najčešćim bolestima kralježnice te o prevenciji i samopomoći kod problema uzrokovanih dugotrajnim sjedenjem.

 

Zaključak

I ove godine Colas Hrvatska uključila se u zajedničku akciju COLAS Grupe na svim svojim lokacijama i gradilištima. Uz glavnu, globalnu temu, 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu', u aktivnosti Tjedna sigurnosti uključili smo i uvijek aktualne teme 'Rad uz promet' i 'Rad na vručini'.  Organizirane su i redovne vježbe evakuacije i spašavanja te vježbe gašenja požara na nekoliko lokacija.

 

U skladu sa zahtjevima norme ISO 14001 organizirane su vježbe sanacije zagađenja u slučaju izlijevanja otpadnog ulja i kemikalija na dvije lokacije. Radionica 'Problemi sa kralježnicom' organizirana je za zaposlenike koji poslove obavljaju pretežno sjedeći. Kroz tu radionicu, zaposlenici su naučili tehnike prevencije i samopomći kod najčešćih bolesti kralježnice.

 

U aktivnosti je bilo uključeno oko 300 zaposlenika COLAS Hrvatske, COLAS Minerala i radnika podizvođača, a jedna vježba gašenja požara održana je i u suradnji sa lokalnim DVD-om. Aktivnosti u 'Tjednu sigurnosti' nisu remetile redovni rad i proizvodnju i bile su dobro prihvaćene od strane zaposlenika.