Aktivnosti 4. dana

 

PUČA, kamenolom:

U suradnji sa lokalnim vatrogasnim društvom, održana je vježba gašenja požara, evakuacije i spašavanja .

Nakon vježbe održani su starteri uz prisustvo člana Uprave: 'Zdravlje i tjelesna sposobnost', 'Ručno prenošenje tereta' i 'Rad na vrućini'.

 

HRASTOVLJAN, šljunčara:

Radnicima obje smjene održan je starter sa video prezentacijom ovogodišnje teme 'tjedna sigurnosti' o 'Zdravlju i tjelesnoj sposobnosti', te o 'Ručnom prenošenju tereta'.

 

Asfaltna baza POSEDARJE:

Kroz vježbu gašenja požara i evakuacije, radnici asfaltne baze Posedarje provjerili su putove za evakuaciju, smještaj protupožarnih aparata te sigurnosnih sklopki.

Nakon vježbe održan je starter o opasnostima pri rada na vrućini te prevenciji i prvoj pomoći u slučaju toplinskog udara i sunčanice.

 

Zemunik, ured:

Zaposlenici ureda i inženjeri gradilišta upoznati su sa ovogodišnjom temom 'tjedna sigurnosti' kroz starter – 'Zdravlje i tjelesna sposobnost', te o pravilima i mjerama zaštite kod ručnog prenošenja tereta i rada na vrućini.

 

Varaždin, 29. lipnja 2017.