Aktivnosti 3. dana

Varaždin, Mehanička radionica: Prema Planu intervencijeu slučaju izvanredne situacije,održana vježba sanacije zagađenja nastalog istjecanjem kemikalija. Zaposlenici u mehaničkoj radionici upoznati su sa uputama za korištenje apsorbensa te zbrinjavanjem opasnog otpada nastalog sanacijom zagađene površine.

  

Asfaltna baza Varaždin: Održan sastanak sigurnosti sa temom Tjedna sigurnosti 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu'. Nakon sastanka održana vježba gašenja požara tanka bitumena te evakuacije i spašavanja prema Planu intervencije 4-2018.

 

Asfaltna baza Ploče: Održan sastanak sigurnosti sa temom Tjedna sigurnosti 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu'. Radnici asfaltne baze održali vježbu gašenja požara, evakuacije i spašavanja prema Planu intervencije 2-2018.