Aktivnosti 3. dana

Varaždin – Izložba osobnih zaštitnih sredstava i opreme – u suradnji sa tvrtkom 'Delta-Kliček' organizirana je izložba različitih osobnih zaštitnih sredstava i opreme kakvu koristimo u našoj djelatnosti.

 

Asfaltna baza VARAŽDIN – radnicima održan starter sastanak sa temama  'Zdravlje i tjelesna sposobnost' i 'Ručno prenošenje tereta'.

 

Asfaltna baza PLOČE – starter sastanak sa temama  'Zdravlje i tjelesna sposobnost' i 'Rad na vrućini'.

 

Most Bistrina - Ston, gradilište – starter sastanak sa temama 'Zdravlje i tjelesna sposobnost', 'Ručno prenošenje tereta' i 'Sigurnost pri radu na prometnicama'. 

 

 

Varaždin, 28. lipnja 2017.