Aktivnosti 2. dana

Asfaltna baza Lepoglava: Održan sastanak sigurnosti sa temom Tjedna sigurnosti 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu'. Nakon sastanka održana vježba gašenja požara tanka bitumena te evakuacije i spašavanja prema Planu intervencije 3-2018.

 

Kamenolom Puča: Održan sastanak sigurnosti sa temom Tjedna sigurnosti 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu'.

 

Đurđevac, gradilište: Radnicima COLAS-a i podizvođača održan sastanak sigurnosti sa temom Tjedna sigurnosti 'Ovisnost o alkoholu, drogama i telefonu' te im uz starter 'Rad u blizini prometa' ukazana važnost dobre signalizacije kod izvođenja radova uz istovremeno odvijanje prometa.