Zračna luka Brač

Projekt produljenja uzletno sletne staze sa 1730 m, na 2050 m, odnosno dodatna izgradnja 320 m uzletno sletne staze, širine 30 m.

 

COLAS Hrvatska je sudjelovala projektu izgradnjom tamponskog sloja na već pripremljenu podlogu, te asfaltiranjem u dva sloja i to nosivi sloj u debljini 6 cm od AC 22 base bit50/70 AG6 i habajući sloj u debljini 4 cm AC 11 surf bit 50/70 AG4.

 

Izazov projekta je da se asfalt morao proizvesti na bazi u Pločama, te transportirati oko 110 km i dodatno ga prebaciti trajektima na otok Brač. U asfaltu se radi dugog transporta koristio aditiv za bitumen Kemoran radi opasnosti od niskih temperatura ugradnje, jer se asfalt transportirao 5 sati od proizvodnje do ugradnje.

 

Svi rezultati ugrađenog asfalta su zadovoljavajući. Dnevna ugradnja bila je cca 500 tona. Radovi su izvedeni u listopadu 2016. godine.

 

Varaždin, 2. studeni 2016.